Voda je
naše
starost.

05.12. 2016

Blesková oprava havárie vodovodního potrubí může pomoci ochránit majetek

Vodohospodářská a obchodní společnost a.s. spravuje přes 615 kilometrů vodovodů. I když dochází k postupné rekonstrukci jednotlivých úseků, řeší se na Jičínsku ročně několik desítek havárií nebo poruch. Včasný zásah při takové havárii je pak klíčový, nejen kvůli úniku velkého množství vody, ale také kvůli ochraně majetku obcí či jejich obyvatel. V místě zasahuje havarijní služba VOS a.s. a dodávka pitné vody bývá pro zákazníky obnovena zpravidla v řádech několika hodin. 

Celá tisková zpráva zde

Více fotografií

20.10. 2016

Kamenická a sochařská škola v Hořicích zrekonstruovala vodojem Villa Anna

Vodohospodářská a obchodní společnost a.s. navázala vloni na jaře spolupráci s Kamenickou a sochařskou školou v Hořicích, která provedla kamenické práce na historickém vodojemu Villa Anna. Ten je celý z místního pískovce a stojí již od roku 1899 na jižním úpatí Hořického chlumu, v zatáčce u silnice z Hořic na Lázně Bělohrad. Vodojem byl ve špatném stavebním stavu a byla potřeba jeho celková obnova. VOS a.s. provedla během léta ještě další terénní a zahradní úpravy kolem vodojemu a část vnitřních oprav. Instalováno je nově také externí osvícení, které podtrhne krásu této historické budovy. 

Celá tisková zpráva zde

Více fotografií

31.07. 2016

VOS a.s. vloni hospodařila se ziskem, plánuje více investovat

Vodohospodářská a obchodní společnost a.s. představila v červnu na valné hromadě akcionářům výsledky svého hospodaření. To skončilo se ziskem 8,7 milionů korun, což je dvojnásobek zisku loňského. Protože se společnosti ekonomicky takto daří, rozhodli akcionáři, kterými jsou města a obce na Jičínsku, že se bude i nadále investovat do modernizace a staveb vodohospodářské infrastruktury.  

Celá tisková zpráva zde

31.07. 2016

V orgánech VOS a.s. došlo ke změnám

V představenstvu a v dozorčí radě Vodohospodářské a obchodní společnosti a.s. došlo během června ke změnám. Představenstvo má nového předsedu, kterým se stal zástupce největšího akcionáře, města Jičína, JUDr. Jan Malý. Nahradil tak starostu města Lázně Bělohrad Ing. Pavla Šubra. V dozorčí radě skončil za Jičín mandát Mgr. Miloši Starému, kterého nahradil Miroslav Kodydek, a za Starou Paku Věře Hlostové, kterou nahradil Josef Dlabola.   

Celá tisková zpráva zde