Voda je
naše
starost.

03.09. 2015

Již tento pátek 4.9.2015 se uvidíme na Regionálním veletrhu pracovních příležitostí

V pátek 4.9.2015 se naše společnost bude prezentovat na Regionálním veletrhu pracovních příležitostí v Masarykově divadle v Jičíně. Přijďte se na nás podívat, zjistit, co naše společnost dělá, koho zaměstnáváme a koho hledáme.

10.08. 2015

I přes období sucha problémy s dodávkou pitné vody zatím nejsou

Vodoprávní úřady v Jičíně a Nové Pace vyhlásily začátkem srpna zákaz odběru povrchových vod z vodních toků a zároveň omezení využívání vody z domácích studní např. k doplňování bazénů nebo k zalévání trávníků. Vodohospodářská společnost zatím problémy s nedostatkem vody plošně nezaznamenala, ojediněle jsou problémy v některých obcích, kam VOS a.s. v letních měsících pravidelně vodu dováží. 

Celá tisková zpráva

02.08. 2015

Rekonstrukce úpravny vody v Březovicích je téměř hotová, spouští se nové technologie

Rozsáhlá rekonstrukce úpravny vody v Březovicích na Hořicku se chýlí ke konci. Stavební část je téměř dokončena a postupně se zapojují nové technologie a třetí vrt. Pro obyvatele Hořicka to může dočasně znamenat nárazové problémy s kvalitou vody, kde se může objevit zákal nebo pevné částice. Několik dalších měsíců pak bude probíhat tzv. zkušební provoz, který zaručí, že technologie získávání a úpravy vody budou správně fungovat. 

Celá tisková zpráva

01.07. 2015

Hořický Dětský den se povedl

V pátek 26.6.2015 se na koupališti Dachova konal u příležitosti oslav 90 let koupaliště Dětstký den. Během dopoledne se zde vystřídaly děti z prvního stupně hořických základní škol a mateřinek. Připraveny pro ně byly různé soutěže a aktivity a také ukázka integrovaného záchranného systému. Ani my jsme u toho nechyběli a dětem jsme nabízeli čistou i bublinkovou pramenitou vodu. Kdo chtěl, mohl dostat i ochucenou ovocným sirupem. Takovýto had se před naším stánkem tvořil.

hořice