Voda je
naše
starost.

04.07. 2014

Průběžně opravujeme vodovody a kanalizace na Jičínsku, výpadky vody řešíme s předstihem

Vodohospodářská a obchodní společnost a.s. už od jara průběžně opravuje a renovuje svou kanalizační i vodovodní síť. Během léta občany Jičínska čeká ještě několik stavebních akcí, při kterých by mohlo krátkodobě dojít k omezením dodávky vody. Co tedy dělat, když voda neteče? Mohou se zákazníci nějak dozvědět, proč jim voda neteče a kdy bude dodávka obnovena? Jaké opravy obyvatele regionu čekají?

Celá tisková zpráva

09.04. 2014

Otevřeli jsme nové zákaznické centrum

Ve zcela novém modro – bílém kabátě je od dubna zákaznické centrum Vodohospodářské a obchodní společnosti a.s. Všechny kanceláře v sídle společnosti v ul. Na Tobolce Jičíně, kam dosud byli zákazníci zvyklí chodit např. platit vodné a stočné či uzavírat smlouvy, se přestěhovaly do přízemí budovy. Naši zákazníci tak mají všechny služby na jednom místě. 

Celá tisková zpráva

25.04. 2014

Podvodníci se na Jičínsku vydávají za pracovníky VOS a.s. a vtírají se zákazníkům do domácností!

Upozorňujeme naše zákazníky na osoby, které se v posledních dnech pohybují na Jičínsku a vydávají se za pracovníky naší společnosti. Především starším občanům nabízí odběr vzorku vody a kontrolu její kvality. Rozhodně se nejedná o naše pracovníky a důrazně doporučujeme, aby se naši zákazníci v těchto případech obraceli na městskou nebo státní policii! 

Celá tisková zpráva

03.04. 2014

STANOVISKO VODOHOSPODÁŘSKÉ A OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI A.S.

Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. informuje o průběhu správního řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

Vedení Vodohospodářské a obchodní společnosti a.s. informuje, že společnost obdržela prvoinstanční rozhodnutí Úřadu pro hospodářskou soutěž ve věci projektu Cidlina. Zatímco v předchozím šetření týkajícím se uvedeného projektu ÚHOS konstatoval, že VOS a.s. zákon o veřejných zakázkách neporušila, v případě posledního řízení shledal na straně zadavatele pochybení a uložil VOS a.s. nepravomocně pokutu ve výši 1.000.000,- Kč.

VOS a.s. se s rozhodnutím ÚHOS v prvním stupni zásadně neztotožňuje, a proto podala proti rozhodnutí řádný opravný prostředek, tedy rozklad, o němž bude rozhodovat předseda Úřadu pro hospodářskou soutěž, jako odvolací správní orgán. O konečném výsledku řízení bude VOS a.s. dále informovat.  

Celé stanovisko