Voda je
naše
starost.

02.10. 2018

Další desítky milionů půjdou do vodárenské infrastruktury na Hořicku a Kopidlensku

Vodohospodářská a obchodní společnost, a. s. je úspěšná v dalších žádostech o dotace na posilování a propojování vodárenské infrastruktury. Po plánovaných investicích do úpraven vody v Libonicích a Lázních Bělohradě, na nichž už práce odstartovaly, získala příslib dalších dotací. Státní fond životního prostředí podpoří propojení vodovodů na Hořicku zhruba 26 miliony a 41 milionů dá do infrastruktury na Kopidlensku.  Celkové předpokládané náklady obou projektů jsou před soutěží zhruba 130 milionů korun a k realizaci dojde během tří let.

 

Celá tisková zpráva

havárie
04.08. 2018

V některých obcích je omezeno využívání pitné vody

Z důvodu nedostatečného množství pitné vody v některých lokalitách vyhlašuje Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. zákaz zalévání zahrad, napouštění bazénů, mytí aut a zavlažování sportovišť pitnou vodou z veřejného vodovodu.

Nařízení se týká těchto obcí a jejich částí: Kopidlno, Bystřice, Údrnice, Údrnická Lhota, Bílsko u Kopidlna, Cholenice, Vršce, Běchary,Běchárky, Židovice, Vysoké Veselí a Veselská Lhota, Úbislavice, Zelenecká Lhota. 

Tento zákaz platí až do odvolání. Obyvatelům obcí děkujeme za respektování tohoto nařízení.

05.08. 2018

Druhá úpravna vody pro Hořice projde celkovou rekonstrukcí

Vodohospodářská a obchodní společnost, a. s. byla v loňském roce úspěšná při žádosti o dotaci na rekonstrukci úpravny vody v Hořicích Libonicích. Státní fond životního prostředí rozhodl, že projekt podpoří zhruba 50% dotací. Letos se podařilo vysoutěžit dodavatele, který stavbu během roku a půl provede. Stalo se jím sdružení společností BAK stavební společnost, a. s. a VODA CZ s r.o., které nabídlo cenu zhruba 48,4 mil. Kč bez DPH. Stavbaři práce zahájí letos v září a dokončeno má být na konci roku 2019. Během rekonstrukce bude úpravna odstavena a zásobení obyvatel převezme již zmodernizovaná úpravna v Březovicích.

Celá tisková zpráva


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

05.08. 2018

Lázně Bělohrad i Jičín budou mít silnější zdroje i kvalitnější vodu

Zlepšení parametrů kvality pitné vody a efektivnější provoz zařízení si slibuje Vodohospodářská a obchodní společnost a. s. od rekonstrukce úpravny vody v Lázních Bělohradě. Poté, co vloni získala příslib zhruba 50% dotace od Státního fondu životního prostředí, se letos podařilo veřejnou zakázku vysoutěžit. Dodavatel, společnost VCES a. s., během dvou let provede stavební práce za přibližně 64,5 mil. Kč bez DPH. S první etapou se začne letos v srpnu, a to pracemi na samotné budově a výměnou a modernizací technologií. Pokračovat se bude příští rok čerpací stanicí v Mlázovicích. Bělohradské vrty jsou hlavním zdrojem pitné vody nejenom pro Bělohradsko, ale také pro nedaleký Jičín.

Celá tisková zpráva

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.