Voda je
naše
starost.

22.03. 2015

Na 700 lidí navštívilo naše čistírny odpadních vod

Pět čistíren odpadních vod, které provozuje Vodohospodářská a obchodní společnost a.s., bylo k příležitosti Světového dne vody ve dnech 26. - 27. 3. 2015 otevřeno veřejnosti a školám. Občané, žáci základních a studenti středních škol se mohli podívat v Jičíně, Hořicích, Staré Pace, Kopidlně a Ostroměři do míst, která jsou jinak veřejnosti během roku nepřístupná. Zájem veřejnosti a škol byl i přes nepřízeň počasí velký - celkem čistírnami prošlo na 700 lidí.

Celá tisková zpráva + fotogalerie

10.03. 2015

Schválení závěrečné zprávy na akci Cidlina

Vodohospodářská a obchodní společnost a.s., která v letech 2008 – 2009 realizovala rozsáhlou investiční akci Cidlina za téměř 700 milionů korun, obdržela informaci, že Evropská komise schválila závěrečnou zprávu k projektu Cidlina. V důsledku toho VOS a.s. obdrží od Evropské unie zadržovaný doplatek dotace ve výši 1.578.000 Eur, tedy asi 43 milionů korun. Oproti původnímu rozhodnutí o poskytnutí podpory Komise ES jako poskytovatel dotace provedla její korekci o 648 000 Eur, a to z důvodu nesrovnalostí při zadávacím řízení a následné administraci projektu. 

Celá tisková zpráva

Příloha - Závěrečná zpráva

21.02. 2015

Renovace úpravny vody v Březovicích zdárně pokračuje

Již od července loňského roku probíhá na Hořicku velká investiční akce, která má za cíl zmodernizovat úpravnu vody v Březovicích. Na akci za 97 milionů získala Vodohospodářská a obchodní společnost a.s. 66 milionů z dotace Ministerstva životního prostředí. Stavba je v plném proudu a probíhá za plného provozu. Proto, aby nebyly dodávky vody pro obyvatele přerušovány, dochází průběžně k přepojování dodávek vody z jiných zdrojů. Více se také dbá na hygienické normy kvality vody. 

Celá tisková zpráva 

Fotogalerie

13.01. 2015

Hlášení havárií vody bude snazší – máme jednotné telefonní číslo

Počínaje lednem spouští VOS a. s. novou službu pro zákazníky - jednotné telefonní číslo, na které mohou obyvatelé hlásit havárie a poruchy vody či kanalizace. Zákazníci se dovolají na ústřednu, ze které budou přímo přepojeni na konkrétní provoz. Odtud budou pracovníci VOS a. s. po nahlášení problému situaci neprodleně řešit. Stačí si tak pamatovat nebo dohledat jedno telefonní číslo. Jedná se o další službu zákazníkům v rámci zlepšování kvality zákaznického servisu. 

Hlášení havárií a poruch

na tel. 493 033 343

Celá tisková zpráva

Hlášení poruch a havárií 493 033 343