Voda je
naše
starost.

09.04. 2014

Otevřeli jsme nové zákaznické centrum

Ve zcela novém modro – bílém kabátě je od dubna zákaznické centrum Vodohospodářské a obchodní společnosti a.s. Všechny kanceláře v sídle společnosti v ul. Na Tobolce Jičíně, kam dosud byli zákazníci zvyklí chodit např. platit vodné a stočné či uzavírat smlouvy, se přestěhovaly do přízemí budovy. Naši zákazníci tak mají všechny služby na jednom místě. 

Celá tisková zpráva

03.04. 2014

STANOVISKO VODOHOSPODÁŘSKÉ A OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI A.S.

Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. informuje o průběhu správního řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

Vedení Vodohospodářské a obchodní společnosti a.s. informuje, že společnost obdržela prvoinstanční rozhodnutí Úřadu pro hospodářskou soutěž ve věci projektu Cidlina. Zatímco v předchozím šetření týkajícím se uvedeného projektu ÚHOS konstatoval, že VOS a.s. zákon o veřejných zakázkách neporušila, v případě posledního řízení shledal na straně zadavatele pochybení a uložil VOS a.s. nepravomocně pokutu ve výši 1.000.000,- Kč.

VOS a.s. se s rozhodnutím ÚHOS v prvním stupni zásadně neztotožňuje, a proto podala proti rozhodnutí řádný opravný prostředek, tedy rozklad, o němž bude rozhodovat předseda Úřadu pro hospodářskou soutěž, jako odvolací správní orgán. O konečném výsledku řízení bude VOS a.s. dále informovat.  

Celé stanovisko

02.04. 2014

Návštěvnost čistíren odpadních vod předčila naše očekávání

Tři čistírny odpadních vod, které provozuje Vodohospodářská a obchodní společnost a.s., byly na Světový den vody 21. - 22. 3. 2014 otevřeny veřejnosti a školám. Občané, žáci základních a studenti středních škol se mohli podívat v Jičíně, Hořicích a ve Staré Pace do míst, která jsou jinak veřejnosti během roku nepřístupná. Zájem veřejnosti přitom předčil očekávání. Celkem čistírnami prošlo na 660 lidí.

Celá tisková zpráva.

Fotogalerie zde.

26.02. 2014

Stavbu kanalizace v Sedličkách nelze stihnout v termínu, VOS a.s. od akce upouští

Představenstvo Vodohospodářské a obchodní společnosti a.s. rozhodlo na svém posledním jednání o ukončení investiční akce „Kanalizace Sedličky“. Zároveň odstupuje od žádosti podané na Ministerstvo životního prostředí, odkud mělo již doručenou akceptaci žádosti o dotaci. Důvodem tohoto rozhodnutí je, že by se podle posudků projekt nestihl zrealizovat v termínu, který poskytovatel dotace stanovil. VOS a.s. bude spolu s městem Jičínem hledat náhradní varianty řešení odkanalizování místních částí Jičína - Soudná a Sedličky. 

Celá tisková zpráva