Voda je
naše
starost.

28.06. 2018

Zisk VOS, a. s. předčil očekávání, bude se více investovat do infrastruktury v regionu

odohospodářská a obchodní společnost, a. s. představila na valné hromadě svým akcionářům výsledky loňského hospodaření. To překročilo téměř o 13 milionů plánovaný zisk a skončilo s kladným výsledkem ve výši 15,7 milionu korun. Důvodem byla především posilující koruna vůči euru, což se odrazilo na zlevnění úvěru, který si společnost v minulosti vzala kvůli rozsáhlé investiční akci s názvem Cidlina.

I přes výraznější pokles spotřeby vody o více než 6 % u pitné vody a o 2 % u odpadních vod se podařilo získané prostředky investovat do nové infrastruktury a udržet ekonomickou stabilitu firmy. Peníze budou investovány letos opět do modernizace a staveb vodárenské infrastruktury v regionu. Letos se začalo např. s připojením obcí Úbislavice a Krsmol na vodovod z Nové Paky, a to z důvodu dlouhodobého nedostatku vody. V druhé polovině roku se také zahájí dvě významné investiční akce – modernizace úpraven vody v Hořicích - Libonicích a v Lázních Bělohradě. Na obě stavby získala VOS a. s. dotační prostředky.

Celá tisková zpráva

15.05. 2018

4 pravidla pro napouštění bazénu

Léto přišlo letos velmi rychlým tempem a mnoho obyvatel se těší, až se bude moci vykoupat ve svém bazénu doma, či na chalupě. Pokud nemá nemovitost vlastní zdroj vody, budou majitelé bazén napouštět nejspíše pitnou vodu z veřejného vodovodního řadu, který provozuje VOS, a.s. Jak bazén napustit, abyste sobě, nebo sousedům v obci nezpůsobili komplikace? Stačí dodržovat určitá pravidla. Anebo si můžete jednoduše nechat dovézt vodu cisternou.

Tisková zpráva 

Objednat cisternu

27.12. 2017

VOS a. s. získala od akcionářů vodárenskou infrastrukturu za více jak 104 milionů Kč

Valná hromada Vodohospodářské a obchodní společnosti a. s. rozhodla o navýšení základního kapitálu společnosti, a to upsáním 104 430 ks nových akcií o hodnotě 1 000 Kč. Jejich splacení přitom proběhne vložením nepeněžitého plnění, konkrétně vodohospodářského majetku měst a obcí. Na vložení majetku se dohodli současní akcionáři – Jičín, Sobotka, Lázně Bělohrad, Nová Paka, Hořice, Libáň, Kopidlno, Pecka a Osek. Důvodem je především přenesení zodpovědnosti za investice a opravy vodovodů a kanalizací z obcí na VOS a. s.  

Tisková zpráva

12.12. 2017

Cena vodného a stočného na Jičínsku zůstává, investice do regionu se navyšují

Představenstvo Vodohospodářské a obchodní společnosti a.s. dnes rozhodlo, že cena vodného a stočného zůstane i v roce 2018 ve stejné výši jako posledních pět let. Odběratelé tedy budou platit i nadále za pitnou vodu a odvod vody odpadní částku 78,95 Kč za m3. I přes mírný meziroční pokles spotřeby vody, tedy snížení příjmů za vodné a stočné, se VOS a.s. dlouhodobě daří řídit náklady, což umožňuje vyrovnané hospodaření. Na druhou stranu nepřestává investovat do vodárenské infrastruktury. Jen letos do ní šlo cca 74 milionů. V příštím roce to bude až 110 milionů korun.

Tisková zpráva