Voda je
naše
starost.

21.07. 2015

Oznámení - odstávka vody

Z důvodu havárie vodovodu nepoteče od 21.07.2015 do 22.07.2015 v obcích Údrnice, Bílsko u Kopidlna, Vršce, Bystřice, Běchary, Běchárky a Židovice voda. Děkujeme za pochopení.

29.06. 2015

Oznámení - vodovod Hořice

Vážení odběratelé města Hořice, z důvodu přepojování technologie na úpravně vody v Březovicích a v souvislosti se změnou způsobu zásobení města Hořice pitnou vodou může docházet v průběhu července 2015 ke zvýšení obsahu železa a ke zhoršení organoleptických vlastností vody ve vodovodní síti města Hořice, zejména v jižní části města zásobené z ÚV Březovice. 

01.07. 2015

Hořický Dětský den se povedl

V pátek 26.6.2015 se na koupališti Dachova konal u příležitosti oslav 90 let koupaliště Dětstký den. Během dopoledne se zde vystřídaly děti z prvního stupně hořických základní škol a mateřinek. Připraveny pro ně byly různé soutěže a aktivity a také ukázka integrovaného záchranného systému. Ani my jsme u toho nechyběli a dětem jsme nabízeli čistou i bublinkovou pramenitou vodu. Kdo chtěl, mohl dostat i ochucenou ovocným sirupem. Takovýto had se před naším stánkem tvořil.

hořice

24.06. 2015

V představenstvu a dozorčí radě VOS a.s. nastaly změny

Na 21. řádné valné hromadě společnosti zvolili akcionáři nové složení představenstva a dozorčí rady. V rámci změny stanov společnosti došlo k rozšíření počtu členů představenstva o jednoho člena na šest členů a počet členů dozorčí rady se snížil ze šesti členů na pět. Společnost také snížila svůj základní kapitál. 

Celá tisková zpráva