Info - Vodohospodářská a obchodní společnost Jičín

Voda je
naše
starost.

havárie
04.08. 2018

V některých obcích je omezeno využívání pitné vody

Z důvodu nedostatečného množství pitné vody v některých lokalitách vyhlašuje Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. zákaz zalévání zahrad, napouštění bazénů, mytí aut a zavlažování sportovišť pitnou vodou z veřejného vodovodu.

Nařízení se týká těchto obcí a jejich částí: Kopidlno, Bystřice, Údrnice, Údrnická Lhota, Bílsko u Kopidlna, Cholenice, Vršce, Běchary,Běchárky, Židovice, Vysoké Veselí a Veselská Lhota, Úbislavice, Zelenecká Lhota. 

Tento zákaz platí až do odvolání. Obyvatelům obcí děkujeme za respektování tohoto nařízení.

05.08. 2018

Druhá úpravna vody pro Hořice projde celkovou rekonstrukcí

Vodohospodářská a obchodní společnost, a. s. byla v loňském roce úspěšná při žádosti o dotaci na rekonstrukci úpravny vody v Hořicích Libonicích. Státní fond životního prostředí rozhodl, že projekt podpoří zhruba 50% dotací. Letos se podařilo vysoutěžit dodavatele, který stavbu během roku a půl provede. Stalo se jím sdružení společností BAK stavební společnost, a. s. a VODA CZ s r.o., které nabídlo cenu zhruba 48,4 mil. Kč bez DPH. Stavbaři práce zahájí letos v září a dokončeno má být na konci roku 2019. Během rekonstrukce bude úpravna odstavena a zásobení obyvatel převezme již zmodernizovaná úpravna v Březovicích.

Celá tisková zpráva

05.08. 2018

Lázně Bělohrad i Jičín budou mít silnější zdroje i kvalitnější vodu

Zlepšení parametrů kvality pitné vody a efektivnější provoz zařízení si slibuje Vodohospodářská a obchodní společnost a. s. od rekonstrukce úpravny vody v Lázních Bělohradě. Poté, co vloni získala příslib zhruba 50% dotace od Státního fondu životního prostředí, se letos podařilo veřejnou zakázku vysoutěžit. Dodavatel, společnost VCES a. s., během dvou let provede stavební práce za přibližně 64,5 mil. Kč bez DPH. S první etapou se začne letos v srpnu, a to pracemi na samotné budově a výměnou a modernizací technologií. Pokračovat se bude příští rok čerpací stanicí v Mlázovicích. Bělohradské vrty jsou hlavním zdrojem pitné vody nejenom pro Bělohradsko, ale také pro nedaleký Jičín.

Celá tisková zpráva

28.06. 2018

Zisk VOS, a. s. předčil očekávání, bude se více investovat do infrastruktury v regionu

odohospodářská a obchodní společnost, a. s. představila na valné hromadě svým akcionářům výsledky loňského hospodaření. To překročilo téměř o 13 milionů plánovaný zisk a skončilo s kladným výsledkem ve výši 15,7 milionu korun. Důvodem byla především posilující koruna vůči euru, což se odrazilo na zlevnění úvěru, který si společnost v minulosti vzala kvůli rozsáhlé investiční akci s názvem Cidlina.

I přes výraznější pokles spotřeby vody o více než 6 % u pitné vody a o 2 % u odpadních vod se podařilo získané prostředky investovat do nové infrastruktury a udržet ekonomickou stabilitu firmy. Peníze budou investovány letos opět do modernizace a staveb vodárenské infrastruktury v regionu. Letos se začalo např. s připojením obcí Úbislavice a Krsmol na vodovod z Nové Paky, a to z důvodu dlouhodobého nedostatku vody. V druhé polovině roku se také zahájí dvě významné investiční akce – modernizace úpraven vody v Hořicích - Libonicích a v Lázních Bělohradě. Na obě stavby získala VOS a. s. dotační prostředky.

Celá tisková zpráva