Smlouvy a žádosti

Všeobecné podmínky

Kanalizační řády

Rozhodnutí o schválení kanalizačních řádů

 

Březovice

Hořice                                   Dodatek č. 1

Chlum

Jičín, Valdice, Vitiněves              Příloha 1    Příloha 2

Kopidlno                                Dodatek č. 1

Lázně Bělohrad                      Příloha 1    Příloha 2    Příloha 3   Příloha 4                                                               

                                            Dodatek č. 1

Libáň                                     Příloha 1    Příloha 2    Příloha 3   Příloha 4   

                                             Dodatek č. 1   Dodatek č. 2   Dodatek č. 3

Miletín, Rohoznice

Nová a Stará Paka                 Dodatek č. 1

Ostroměř                              Příloha 1   Příloha 2    Příloha 3

Pecka

Sobotka, Osek                       Příloha 1    Dodatek č. 1

Vysoké Veselí

Židovice

Standardy

Omezení užívání vody

Vysoké Veselí

Z důvodu nedostatečného množství pitné vody vyhlásil Městský úřad Vysoké Veselí opatření obecné povahy, kterým se ZAKAZUJE BEZ NÁHRADY NA ÚZEMÍ MĚSTA Vysoké Veselí odběr pitné vody z veřejného vodovodního řadu pro jiné než pitné účely a potřebu osobní hygieny. Zákaz platí pro zalévání zahrad, napouštění bazénů, mytí aut a zavlažování sportovišť pitnou vodou z veřejného vodovodu. Tento zákaz platí až do odvolání.

 

Veřejná vyhláška

Tisková zpráva

 

 

Hořicko

Z důvodu nedostatečného množství pitné vody vyhlásil Městský úřad Hořice veřejnou vyhláškou ZÁKAZ ODBĚRU PITNÉ VODY Z VEŘEJNÉHO VODOVODU PRO JINÉ NEŽ PITNÉ ÚČELY A OSOBNÍ HYGIENU. Není tedy možné vodu užívat pro zalévání zahrad, napouštění bazénů a mytí aut (vyjma myček).

Nařízení platí pro celé území města Hořice (vč. místní části Dachovy) a dále pro obce Holovousy (vč. Chodovic a části Chloumky) a Březovice (vč. Doubravy a Libonic) a je platné na 3 měsíce od 19. 6. do 19. 9. 2019.

 

Veřejná vyhláška

Tisková zpráva

 

Kopidlensko

Z důvodu nedostatečného množství pitné vody ve zdrojích v obcích Drahoraz a Pševes vyhlásil Městský úřad Kopidlo veřejnou vyhláškou ZÁKAZ ODBĚRU PITNÉ VODY Z VEŘEJNÉHO VODOVODU PRO JINÉ NEŽ PITNÉ ÚČELY A OSOBNÍ HYGIENU. Není tedy možné vodu užívat pro zalévání zahrad, napouštění bazénů, kropení chodíků či mytí aut. Nařízení je platné na 3 měsíce od 31. 7. do 30. 10. 2019.

 

Veřejná vyhláška

 

 

Všem obyvatelům děkujeme za respektování tohoto nařízení.

Rozbory vody

Rozbory vody pro dané lokality najdete zde

Tvrdost vody v daných lokalitách zde