VOS

Vodohospodářská a obchodní společnost a. s. je na Jičínsku jedinou regionální organizací, která dodává kvalitní pitnou vodu a odpadní vody navrací vyčištěné zpět do vodních toků. Společnost byla založena jako akciová, a to obcemi v regionu Jičínska dne 1. 1. 1994. Řídí se stanovami schválenými valnou hromadou dne 11. 6. 2014.

V současné době zaměstnává 128 zaměstnanců. 

 

Složení představenstva společnosti

předseda představenstva

JUDr. Jan Malý (Jičín)

 

místopředseda představenstva

Petr Soukup (Libáň)

 

členové

Pavel Bičiště DiS. (Hořice)

JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. (Nová Paka)

Ing. Lubor Jenček (Sobotka)

Ing. Pavel Šubr (Lázně Bělohrad)

 

 

Složení dozorčí rady

předseda dozorčí rady 

Miroslav Kodydek (Jičín)

 

místopředseda dozorčí rady 

Ing. Zdeněk Švorc  (Staré Hrady)

 

členové

Jan Herber (Stará Paka)

Hana Štěrbová (Pecka)

Ing. Karel Žižka (Kopidlno)

Voda je naše starost

Staráme se o cenné zdroje vody v našem kraji a chráníme je.
Denně pracujeme na tom, abychom vodu v její nejlepší kvalitě dopravili až k vám domů. Usilujeme o další rozvoj naší společnosti,aby naše služby byly pro všechny obyvatele dostupné a spolehlivé. Podílíme se také na vzdělávání obyvatel a rozvoji regionu především v oblasti ochrany přírody. Naší prioritou jste Vy – lidé, kteří tu žijí tak jako my.

 

Podpora regionu

Voda je náš kraj ...

Voda je naše společné bohatství, které sdílíme. Proto usilujeme o rozvoj našeho kraje a pečujeme o něj. Jsme regionální společností obcí a měst, proto hodnoty, které vytváříme, tu dlouhodobě zůstávají.

 

 

Sociální zodpovědnost
Vzdělávání obyvatel

Voda je rodina ...

Voda je součástí každé rodiny. Být každý den s vámi je pro nás závazek, který nás neustále vede ke zlepšování našich služeb. Zlepšujeme dostupnost, prosazujeme přátelskou komunikaci a držíme ceny při zemi. Zároveň vám poskytujeme informace a vzdělávání o tom, jak s našimi zdroji zacházet šetrně a zodpovědně.

 

Kvalita

Voda je zdraví ...

Člověk je z 80 % tvořen vodou. Kvalita vody, kterou pijete, je zásadní pro Vaše zdraví. Proto je pro nás kvalita prioritní. Pečlivě vybíráme vodní zdroje a technologii úpravy a kvalitu vody ověřujeme několikastupňovou kontrolou.

 

Ochrana životního prostředí, šetrné získávání, zpracování a vypouštění vod

Voda je život ...

Voda je součástí přírody a je nepostradatelná pro život. Je podstatou živých bytostí a sama jako živel vytváří životní prostředí. Pečlivě se proto staráme o čištění vod, které přírodě navracíme. Provozujeme celkem 11 čističek odpadních vod, z nichž většina využívá nejmodernějších dostupných technologií.

 

 

Kvalitní zákaznický servis a následná péče o zákazníky

Voda je radost ...

Voda je nejen životní potřeba, je to i radost, relaxace, chuť. Dobře si proto uvědomujeme, že abyste si ji užili naplno, potřebujete od nás precizní a kvalitní služby. U nás se budete cítit jako ryba ve vodě!

Pro akcionáře

Pro média

Ochrana osobních údajů (GDPR)

K osobním údajům našich klientů, ale i obchodních partnerů či zaměstnanců přistupujeme zodpovědně. Jakým způsobem tato data zpracováváme a jak je chráníme se dozvíte v přiloženém dokumentu.  

 

Informace o zpracování a zabezpečení ochrany osobních údajů

Výběrová řízení

"ČOV Hořice – rekonstrukce řídícího systému"

Dovolujeme si Vás touto cestou oslovit pro zpracování a podání nabídky na rekonstrukci řídícího systému jako dodávky na klíč.

„ČOV Hořice – rekonstrukce řídícího systému“

 

Termín a místo plnění:

Předpoklad realizace: duben 2024 – listopad 2024

Zahájení prací: do 10 pracovních dnů od výzvy objednatele.

Místem plnění je areál ČOV Hořice.

 

Případné dotazy ohledně zakázky je možno konzultovat na tel. č.: 493 544 833, 602 689 928 pan Josef Soukup, vedoucí ČOV.

 

Doručení nabídek:

Zájemci doručí svou nabídku osobně nebo doporučeně poštou nejpozději dne 21.03.2024 do 10:00 hodin. Místo pro doručení nabídek je sekretariát ředitele Vodohospodářské a obchodní společnosti, Na Tobolce 428, 506 01 Jičín (osobně nebo poštou). Osobně mohou být nabídky doručeny v pracovní dny v provozní dobu sekretariátu (kontakt: 493 544 811), nejpozději do 10:00 hodin dne 21.03.2024Rozhodující je prezenční razítko sekretariátu. V případě doručení poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem.

Obálka s nabídkou bude řádně zajištěna proti samovolnému otevření a bude označena "NABÍDKA – „ČOV Hořice – rekonstrukce řídícího systému“– NEOTVÍRAT" 

Nabídky podané po výše uvedené lhůtě nebudou přijaty.


Přílohy: 

 


"Kovač oprava vodovodu"

Dovolujeme si Vás touto cestou oslovit pro zpracování a podání nabídky na realizaci díla (stavební práce a dodávky)"Kovač oprava vodovodu"


Technická konzultace: 

08.02.2024 v 13:00 hodin, po předběžné registraci u zástupce Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. na e-mailové adrese: bartos@vosjicin.czV budově ředitelství VOS, a.s., Na Tobolce 428, Jičín (zasedací místnost přízemí).

 

Doručení nabídek:

Zájemci doručí svou nabídku osobně nebo doporučeně poštou nejpozději dne 22.02 2024 do 10:00 hodin. Místo pro doručení nabídek je sekretariát ředitele Vodohospodářské a obchodní společnosti, Na Tobolce 428, 506 01 Jičín (osobně nebo poštou). Osobně mohou být nabídky doručeny v pracovní dny v provozní dobu sekretariátu (kontakt: 493 544 811), nejpozději do 10:00 hodin dne 22.02 2024. Rozhodující je prezenční razítko sekretariátu. V případě doručení poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem.


Obálka s nabídkou bude řádně zajištěna proti samovolnému otevření a bude označena "NABÍDKA - „Kovač oprava vodovodu“ – NEOTVÍRAT!" 


Nabídky podané po výše uvedené lhůtě nebudou přijaty.


Přílohy: 

 

"Jičí Robousy, oprava revizních šachet na kanalizaci"

Dovolujeme si Vás touto cestou oslovit pro zpracování a podání nabídky na realizaci díla (stavební práce a dodávky):"Jičí Robousy, oprava revizních šachet na kanalizaci


Technická konzultace: 

08.02.2024 v 13:00 hodin, po předběžné registraci u zástupce Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. na e-mailové adrese: bartos@vosjicin.czV budově ředitelství VOS, a.s., Na Tobolce 428, Jičín (zasedací místnost přízemí).

 

Doručení nabídek:

Zájemci doručí svou nabídku osobně nebo doporučeně poštou nejpozději dne 22.02 2024 do 10:00 hodin. Místo pro doručení nabídek je sekretariát ředitele Vodohospodářské a obchodní společnosti, Na Tobolce 428, 506 01 Jičín (osobně nebo poštou). Osobně mohou být nabídky doručeny v pracovní dny v provozní dobu sekretariátu (kontakt: 493 544 811), nejpozději do 10:00 hodin dne 22.02 2024. Rozhodující je prezenční razítko sekretariátu. V případě doručení poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem.

 

Obálka s nabídkou bude řádně zajištěna proti samovolnému otevření a bude označena "NABÍDKA – „Jičín – Robousy, oprava revizních šachet na kanalizaci“ – NEOTVÍRAT"

 

Nabídky podané po výše uvedené lhůtě nebudou přijaty.


Přílohy: "Hořice – ul. Janderova, oprava vodovodu

dovolujeme si Vás touto cestou oslovit pro zpracování a podání nabídky na realizaci díla (stavební práce a dodávky)Hořice – ul. Janderova, oprava vodovodu

 

Technická konzultace: 

08.02.2024 v 13:00 hodin, po předběžné registraci u zástupce Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. na e-mailové adrese: bartos@vosjicin.czV budově ředitelství VOS, a.s., Na Tobolce 428, Jičín (zasedací místnost přízemí).

 

Doručení nabídek:

Zájemci doručí svou nabídku osobně nebo doporučeně poštou nejpozději dne 22.02.2024 do 10:00 hodin. Místo pro doručení nabídek je sekretariát ředitele Vodohospodářské a obchodní společnosti, Na Tobolce 428, 506 01 Jičín (osobně nebo poštou). Osobně mohou být nabídky doručeny v pracovní dny v provozní dobu sekretariátu (kontakt: 493 544 811), nejpozději do 10:00 hodin dne 22.02.2024. Rozhodující je prezenční razítko sekretariátu. V případě doručení poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem.


Obálka s nabídkou bude řádně zajištěna proti samovolnému otevření a bude označena "NABÍDKA – Hořice – ul. Janderova, oprava vodovodu“ – NEOTVÍRAT"

 

Nabídky podané po výše uvedené lhůtě nebudou přijaty.

 

Přílohy: Kopidlno – ul. Na Vinici, oprava kanalizace

Dovolujeme si Vás touto cestou oslovit pro zpracování a podání nabídky na realizaci díla (stavební práce a dodávky): Kopidlno – ul. Na Vinici, oprava kanalizace

 

 

Technická konzultace: 

08.02.2024 v 13:00 hodin, po předběžné registraci u zástupce Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. na e-mailové adrese: bartos@vosjicin.czV budově ředitelství VOS, a.s., Na Tobolce 428, Jičín (zasedací místnost přízemí).

 

Doručení nabídek:

 

Zájemci doručí svou nabídku osobně nebo doporučeně poštou nejpozději dne 22.02 2024 do 10:00 hodin. Místo pro doručení nabídek je sekretariát ředitele Vodohospodářské a obchodní společnosti, Na Tobolce 428, 506 01 Jičín (osobně nebo poštou). Osobně mohou být nabídky doručeny v pracovní dny v provozní dobu sekretariátu (kontakt: 493 544 811), nejpozději do 10:00 hodin dne 22.02 2024. Rozhodující je prezenční razítko sekretariátu. V případě doručení poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem.

 

Obálka s nabídkou bude řádně zajištěna proti samovolnému otevření a bude označena "NABÍDKA – „Kopidlno – ul. Na Vinici, oprava kanalizace – NEOTVÍRAT"

 

Nabídky podané po výše uvedené lhůtě nebudou přijaty.

 

Přílohy: "Přívodní vodovodní řad VDJ Kamensko – VDJ Konecchlumí“

Dovolujeme si Vás touto cestou oslovit pro zpracování a podání nabídky na realizaci díla (stavební práce a dodávky)Přívodní vodovodní řad VDJ Kamensko – VDJ Konecchlumí

 

Technická konzultace: 

08.02.2024 ve 13:00 hodin, po předběľné registraci u zástupce Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. na e-mailové adrese: bartos@vosjicin.czV budově ředitelství VOS, a.s., Na Tobolce 428, Jičín (zasedací místnost přízemí).

 

Doručení nabídek:

Zájemci doručí svou nabídku osobně nebo doporučeně poštou nejpozději dne 22.02 2024 do 10:00 hodin. Místo pro doručení nabídek je sekretariát ředitele Vodohospodářské a obchodní společnosti, Na Tobolce 428, 506 01 Jičín (osobně nebo poštou). Osobně mohou být nabídky doručeny v pracovní dny v provozní dobu sekretariátu (kontakt: 493 544 811), nejpozději do 10:00 hodin dne 22.02 2024. Rozhodující je prezenční razítko sekretariátu. V případě doručení poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem.

 

Obálka s nabídkou bude řádně zajištěna proti samovolnému otevření a bude označena "NABÍDKA – „Přívodní vodovodní řad VDJ Kamensko – VDJ Konecchlumí“ – NEOTVÍRAT!“

 

 

Nabídky podané po výše uvedené lhůtě nebudou přijaty.


Přílohy: 

 

"Propojení vodovodních řadů Jičíněves"

Dovolujeme si Vás touto cestou oslovit pro zpracování a podání nabídky na realizaci díla (stavební práce a dodávky)„Propojení vodovodních řadů v komunikacích I/32 a II/328 – k.ú. Jičíněves“

 

Technická konzultace: 

08.02.2024 ve 13:00 hodin, po předběžné registraci u zástupce Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. na e-mailové adrese: bartos@vosjicin.czV budově ředitelství VOS, a.s., Na Tobolce 428, Jičín (zasedací místnost přízemí).

 

Doručení nabídek:

Zájemci doručí svou nabídku osobně nebo doporučeně poštou nejpozději dne 22.02.2024 do 10:00 hodin.

Místo pro doručení nabídek je sekretariát ředitele Vodohospodářské a obchodní společnosti, Na Tobolce 428, 506 01 Jičín (osobně nebo poštou). Osobně mohou být nabídky doručeny v pracovní dny v provozní dobu sekretariátu (kontakt: 493 544 811), nejpozději do 10:00 hodin dne 22.02.2022 Rozhodující je prezenční razítko sekretariátu. V případě doručení poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem.

 

Obálka s nabídkou bude řádně zajištěna proti samovolnému otevření a bude označena "NABÍDKA – „Propojení vodovodních řadů v komunikacích I/32 a II/328 – k.ú. Jičíněves“ – NEOTVÍRAT!“

 

 

Nabídky podané po výše uvedené lhůtě nebudou přijaty.

 

Přílohy: 


Volná místa

Aktuálně nenabízíme žádnou volnou pracovní pozici.