Voda je
naše
starost.

10.06. 2019

Na Kopidlensku je omezeno využívání pitné vody

Z důvodu nedostatečného množství pitné vody na Kopidlensku se ZAKAZUJE odběr vody z veřejného vodovodního řadu pro jiné než pitné účely a potřebu osobní hygieny. Zákaz platí pro zalévání zahrad, napouštění bazénů, mytí aut a zavlažování chodníků. 

Zákaz platí pro tyto lokality:

Kopidlno
Pševes
Drahoraz
Údrnice, Údrnická Lhota, Únětice
Bílsko
Bystřice
Vršce
Cholenice
Běchary
Židovice

 

Tento zákaz platí až do odvolání. Obyvatelům děkujeme za respektování tohoto nařízení.

11.06. 2021

VOS, a. s. vloni masivně investovala do své infrastruktury, přesto drží dobré hospodaření

Akcionáři Vodohospodářské a obchodní společnosti, a. s. projednali na valné hromadě výsledky hospodaření společnosti v roce 2020. Ta již dlouhodobě hospodaří v kladných číslech, v loňském roce skončila se ziskem 4,5 mil. Kč. Provozní zisk byl ve výši 14,3 mil. Kč. Dobrého hospodaření dosáhla díky udržení objemu prodeje pitné vody a vyváženému řízení nákladů i přesto, že masivně investuje. V roce 2020 vložila 177 mil. Kč na obnovu a opravy vodárenské infrastruktury. Dokončena byla modernizace úpravny vody v Lázních Bělohradě, pokračovalo se s propojováním vodovodů na Hořicku a Kopidlensku. Na všechny stavby získala VOS, a. s. dotační prostředky. Dokončeno bylo i připojení Vysokého Veselí na východočeskou vodárenskou soustavu. Valná hromada také schválila vklad infrastruktury obce Nemyčeves do majetku společnosti, čímž se obec stala dalším akcionářem.

Celá tisková zpráva

25.05. 2021

Chystáte se napouštět bazén? Pozor na pravidla, která je nutné dodržet

Sezóna koupání se nezadržitelně blíží. Spousta domácností i chalupářů si letos pořídila svůj vlastní bazén a připravuje jej k brzkému provozu. Když nemá nemovitost vlastní zdroj vody, řeší zákazníci VOS, a. s. napouštění bazénů z vodovodního řadu. Protože ale není běžná přípojka dimenzována na odběr tak velkého množství vody, navíc zdroje jsou v některých lokalitách slabší, může ukvapené napouštění způsobovat potíže. Důležité je tedy napouštět bazén postupně, anebo si rovnou nechat vodu dovézt cisternou. 

Celá tisková zpráva 

 

havárie
16.02. 2021

Opatření covid

Z důvodu preventivního opatření týkajícího se epidemie koronaviru dochází k omezení provozní doby v budově VOS a. s., Na Tobolce 428, Jičín.

Úřední hodiny budou probíhat v pondělí 6.00 - 17.00 hod. a ve středu 6.00 - 17.00 hod. Platby faktur za vodné a stočné provádějte, prosím, složenkou nebo bankovním převodem na číslo účtu 1500541/0100, variabilní symbol = číslo faktury. Peníze v hotovosti nepřijímáme. V případě jakýchkoliv dotazů upřednostňujeme kontakt telefonem na 493 544 811 nebo e-mailem na obchod@vosjicin.cz.