Kvalita vody

Pitnou vodou zásobujeme v regionu přes 60 000 obyvatel. V naší síti, která je dlouhá 674 km, spravujeme zhruba 19 600 vodovodních přípojek. Ročně tak k vám dopravíme přibližně 2,8 milionu m3 vody.

 

Její kvalita je pro nás proto velmi důležitá. Každoročně provádíme hloubkové rozbory naší vody, abychom se ujistili, že vám dodáváme jen to nejlepší.

 

Informace o kvalitě vody hledejte přímo zadáním Vaší lokality na hlavní stránce, nebo na mapě zde

 

Informace o tvrdosti vody najdete v jednotlivých lokalitách nebo v souhrnné tabulce

 

Staráme se ale i o vody odpadní. Odvádíme je více jak 45 500 obyvatelům v regionu, a to asi 260 km potrubí. Spravujeme přes 11 400 přípojek. Voda se následně čistí v 11 čistírnách, z nichž většina prošla v posledních 10 letech modernizací. Ročně čistírnami projde téměř 2,9 milionů m3 odpadní vody.

Ceny

Cena vodného a stočného s platností od 1. 1. 2024

  Cena za 1 m3

  bez DPH  

  včetně 12% DPH  

  Vodné

49,05 Kč

 54,94 Kč

  Stočné    

45,89 Kč

  51,40 Kč

  Celkem V+S

94,94 Kč

   106,34 Kč   

 

 

Cena vodného a stočného v roce 2023 (cena za ms 10% DPH)

 

Vodné -   49,94 Kč

Stočné -  45,02 Kč

Celkem -  94,96 Kč


Platby za vodné, stočné a ostatní služby lze platit:

  1. převodem na účet VOS a.s. formou pravidelných měsíčních zálohových plateb. Placení záloh můžete sjednat v sídle společnosti nebo telefonicky. Zálohy se sjednávají ve výši 1/12 celkové roční platby vodného a stočného. Platí se převodem z účtu.

    č. účtu VOS a.s.: 1500541 / 0100

    variabilní symbol: číslo zákaznického účtu uvedené na faktuře za vodné a stočné

  2. v hotovosti v zákaznickém centru společnosti VOS a.s.. V zákaznickém centru bohužel nepřijímáme platby bankovní kartou. Zálohy není možné platit prostřednictvím SIPO. 

          Adresa zákaznického centra: 

          Na Tobolce 428, 506 01 Jičín

       

          Provozní doba zákaznického centra:

          Po - Pá           6:00 - 14:30    na tel.: 493 544 821

          Po a St           14:30 - 17:00   na tel.: 493 544 811

 

Individuální služby

Společnost poskytuje pro veřejnost na objednávku tyto další služby:

- čistění kanalizačních potrubí, přípojek a jímek tlakovým vozem

- vyvážení a čištění septiků, jímek a čistíren

- dovoz pitné vody cisternou

- tlakové zkoušky vodovodních řadů

- přeprava kontejnerů vozidlem MAN

- zemní práce stroji CAT 424

- práce s autojeřábem do 8 tun

- vyhledání poruch na vodovodních a kanalizačních řadech

- vytyčení vodovodních a kanalizačních řadů

 

Ceník služeb na vyžádání na telefonu: 493 544 831, 493 544 843