Provoz VOS a. s. - koronavirus

Vzhledem k nepříznivému vývoji epidemiologické situace v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID – 19 a karanténním opatřením vyhlášeným vládou ČR měníme provoz našeho zákaznického centra v sídle společnosti a také dalších provozů. Všechny služby budeme poskytovat pouze v bezkontaktním režimu – tedy telefonicky, e-mailem nebo online. Stejné omezení kontaktu s veřejností pak platí také pro jednotlivá střediska a provozy. Důvodem je především ochrana našich zaměstnanců. Zároveň můžeme veřejnost ubezpečit, že dodávaná pitná voda do domácností je hygienicky zabezpečená a není třeba se obávat šíření infekce pitnou vodou.


„Tímto opatřením reagujeme na situaci týkající se šíření koronaviru a opatření vlády ČR. Chceme chránit naše zaměstnance, kteří přichází do styku s veřejností, nejenom v zákaznickém centru, ale také na jednotlivých provozech. Zákaznické centrum i provozní střediska jsou pro veřejnost až do odvolání uzavřena. Veškeré služby jsou dostupné online či po telefonu,“ říká ředitel Vodohospodářské a obchodní společnosti a. s. Ing. Richard Smutný.

 

Zákazníci tak mohou využívat např. hlášení stavu vodoměrů emailem nebo telefonicky, online řešit žádosti o vyjádření atd. Platby jsou možné pouze bezkontaktně, tedy převodem na účet VOS a. s.

 

Zákazníci si také mohou založit svůj zákaznický účet, kde mají přehled nejen o spotřebě vody a stočného, ale právě třeba nahlásit i odečet vodoměru.

Registrace online účtu je možná na webu společnosti https://zis.vosjicin.cz/

 


Pití kohoutkové vody je bezpečné


„Zároveň chci naše zákazníky ujistit, že náš provoz je zabezpečen a výroba pitné vody probíhá za přísných hygienických podmínek. Ta prochází potřebnou chemickou i technologickou úpravou, při kterých dochází k odstranění virů a bakterií a která zaručuje, že je voda zcela nezávadná,“ doplňuje ředitel Richard Smutný.

 

Společnost zvýšila také interní preventivní opatření. Jedná se zejména o zvýšenou frekvenci úklidu úklidovými prostředky s vyšším dezinfekčním účinkem, distribuci dezinfekčních prostředků na ruce do společných prostor. Apeluje na zaměstnance, aby se chovali zodpovědně a zvýšili svou osobní hygienu. To vše s cílem zabezpečit plynulou dodávku vody i provoz všech zařízení.

 

Odborné vyjádření Státního zdravotního ústavu o pravděpodobnosti přenosu viru pitnou vodou najdete ve stanovisku zde: http://www.szu.cz/uploads/documents/chzp/voda/pdf/Stanovisko_NRC_coronaviry_a_pitna_voda.pdf

 


Provoz zákaznického centra na adrese Na Tobolce 428, Jičín


Zákaznické centrum je pro veřejnost dočasně uzavřeno. Veškeré platby za vodné a stočné je nutné realizovat jen v bezkontaktním režimu, tedy bankovním převodem, příp. poštovní poukázkou. V případě dotazů využijte telefonický nebo emailový kontakt.

 

Telefon   

493 544 821   

E-mail

vosjicin@vosjicin.cz 

 

Provozní doba zákaznického centra:

Po - Pá      6:00 - 14:30     na tel.: 493 544 821

Po a St      14:30 - 17:00   na tel.: 493 544 811

 Žádosti o vyjádření


Žádosti o připojení, zaměření přípojky, převody a poptávku dalších služeb můžete v případě potřeby řešit elektronicky. Postup vyřízení a kontakty jsou uvedeny na webu společnosti http://vosjicin.cz/zaridte-si/ 

 

 

Hlášení stavu vodoměrů


Stav vodoměru či žádost o jeho přezkoušení lze nahlásit buď telefonicky na vašem provozním středisku, nebo emailem na centrální adresu.

 

Centrální email pro hlášení stavu vodoměrů

 

odectyvodomeru@vosjicin.cz

Provozní středisko Jičín

493 533 322

Provozní středisko Hořice

493 624 168

Provozní středisko Nová Paka     

493 721 209

Provozní středisko Libáň

493 598 633

Provozní středisko Sobotka

493 571 617

 

Kvalita vody

Pitnou vodou zásobujeme v regionu téměř 62 000 obyvatel. V naší síti, která je dlouhá 652 km, spravujeme zhruba 19 300 vodovodních přípojek. Ročně tak k vám dopravíme přibližně 2,8 milionu m3 vody.

 

Její kvalita je pro nás proto velmi důležitá. Každoročně provádíme hloubkové rozbory naší vody, abychom se ujistili, že vám dodáváme jen to nejlepší.

 

Informace o kvalitě vody hledejte přímo zadáním Vaší lokality na hlavní stránce, nebo na mapě zde

 

Informace o tvrdosti vody najdete v jednotlivých lokalitách nebo v souhrnné tabulce zde

 

Staráme se ale i o vody odpadní. Odvádíme je více jak 46 300 obyvatelům v regionu, a to asi 257 km potrubí. Spravujeme přes 11 300 přípojek. Vody se následně čistí v 11 čistírnách odpadních vod, z nichž většina prošla v posledních 10 letech modernizací. Ročně čistírnami projde téměř 3 miliony m3 vody.

Ceny

Cena vodného a stočného s platností od 1. 1. 2020

  Cena za 1 m3

  bez DPH  

  včetně 15% DPH  

  Vodné

36,77 Kč

 42,29 Kč

  Stočné    

38,16 Kč

  43,88 Kč

  Celkem V+S

74,93 Kč

   86,17 Kč Platby za vodné, stočné a ostatní služby lze platit:

  1. převodem na účet VOS a.s. formou pravidelných měsíčních zálohových plateb. Placení záloh můžete sjednat v sídle společnosti nebo telefonicky. Zálohy se sjednávají ve výši 1/12 celkové roční platby vodného a stočného. Platí se převodem z účtu.

    č. účtu VOS a.s.: 1500541 / 0100

    variabilní symbol: technické číslo odběru uvedené na smlouvě o dodávce vody nebo na faktuře za vodné a stočné.

  2. v hotovosti v zákaznickém centru společnosti VOS a.s.. V zákaznickém centru bohužel nepřijímáme platby bankovní kartou. Zálohy není možné platit prostřednictvím SIPO. 

          Adresa zákaznického centra: 

          Na Tobolce 428, 506 01 Jičín

       

          Provozní doba zákaznického centra:

          Po - Pá           6:00 - 14:30    na tel.: 493 544 821

          Po a St           14:30 - 17:00   na tel.: 493 544 811

 

Individuální služby

Společnost poskytuje pro veřejnost na objednávku tyto další služby:

- čistění kanalizačních potrubí, přípojek a jímek tlakovým vozem

- vyvážení a čištění septiků, jímek a čistíren

- dovoz pitné vody cisternou

- krátkodobý pronájem autocisterny a přívěsu na pitnou vodu

- tlakové zkoušky vodovodních řadů

- přeprava kontejnerů vozidlem MAN

- zemní práce stroji CAT 424

- práce s autojeřábem do 8 tun

- vyhledání poruch na vodovodních a kanalizačních řadech

- vytyčení vodovodních a kanalizačních řadů

 

Ceník služeb na vyžádání na telefonu: 493 544 831, 493 544 843