Chci se připojit na kanalizaci.

Pokud se chcete připojit na kanalizaci, postup je následující:

1) předložte VOS a.s. žádost o poskytnutí údajů o poloze sítí a možnosti připojení na kanalizaci

2) k žádosti přiložte snímek katastrální mapy s vyznačením pozemku nebo stavby

3) VOS a.s. pro Vás stanoví podmínky napojení na kanalizaci, následně můžete nechat zpracovat projektovou dokumentaci (viz Standardy pro projektanty)

4) projektovou dokumentaci nám poté předložíte k odsouhlasení, a to minimálně ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno zůstane VOS a.s.

5) dále budete postupovat dle pokynů Vašeho stavebního úřadu

 

Potřebné dokumenty doručte prosím na adresu: 

Vodohospodářská a obchodní společnost a.s.,

Na Tobolce 428, 506 01 Jičín

Bližší informace na tel.: 493 544 844