Platby za vodné, stočné a ostatní služby

Platby za vodné, stočné a ostatní služby lze platit:

  1. převodem na účet VOS a.s. formou pravidelných měsíčních zálohových plateb. Placení záloh můžete sjednat v sídle společnosti nebo telefonicky. Zálohy se sjednávají ve výši 1/12 celkové roční platby vodného a stočného. Platí se převodem z účtu.

    č. účtu VOS a.s.: 1500541 / 0100

    variabilní symbol: technické číslo odběru uvedené na smlouvě o dodávce vody nebo na faktuře za vodné a stočné.

  2. v hotovosti v zákaznickém centru společnosti VOS a.s.. V zákaznickém centru bohužel nepřijímáme platby bankovní kartou. Zálohy není možné platit prostřednictvím SIPO. 

          adresa zákaznického centra: Na Tobolce 428, 50601 Jičín

 

Provozní doba zákaznického centra:

Po -            6:00 - 14:30    na tel.: 493 544 821

Po a St            14:30 - 17:00   na tel.: 493 544 811