VOS

Vodohospodářská a obchodní společnost a. s. je na Jičínsku jedinou regionální organizací, která dodává kvalitní pitnou vodu a odpadní vody navrací vyčištěné zpět do vodních toků. Společnost byla založena jako akciová, a to obcemi v regionu Jičínska dne 1. 1. 1994. Řídí se stanovami schválenými valnou hromadou dne 11. 6. 2014.

V současné době zaměstnává 128 zaměstnanců. 

 

Složení představenstva společnosti

předseda představenstva

JUDr. Jan Malý (Jičín)

 

místopředseda představenstva

Petr Soukup (Libáň)

 

členové

Pavel Bičiště DiS. (Hořice)

JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. (Nová Paka)

Ing. Lubor Jenček (Sobotka)

Ing. Pavel Šubr (Lázně Bělohrad)

 

 

Složení dozorčí rady

předseda dozorčí rady 

Miroslav Kodydek (Jičín)

 

místopředseda dozorčí rady 

Ing. Zdeněk Švorc  (Staré Hrady)

 

členové

Jan Herber (Stará Paka)

Hana Štěrbová (Pecka)

Ing. Karel Žižka (Kopidlno)

Voda je naše starost

Staráme se o cenné zdroje vody v našem kraji a chráníme je.
Denně pracujeme na tom, abychom vodu v její nejlepší kvalitě dopravili až k vám domů. Usilujeme o další rozvoj naší společnosti,aby naše služby byly pro všechny obyvatele dostupné a spolehlivé. Podílíme se také na vzdělávání obyvatel a rozvoji regionu především v oblasti ochrany přírody. Naší prioritou jste Vy – lidé, kteří tu žijí tak jako my.

 

Podpora regionu

Voda je náš kraj ...

Voda je naše společné bohatství, které sdílíme. Proto usilujeme o rozvoj našeho kraje a pečujeme o něj. Jsme regionální společností obcí a měst, proto hodnoty, které vytváříme, tu dlouhodobě zůstávají.

 

 

Sociální zodpovědnost
Vzdělávání obyvatel

Voda je rodina ...

Voda je součástí každé rodiny. Být každý den s vámi je pro nás závazek, který nás neustále vede ke zlepšování našich služeb. Zlepšujeme dostupnost, prosazujeme přátelskou komunikaci a držíme ceny při zemi. Zároveň vám poskytujeme informace a vzdělávání o tom, jak s našimi zdroji zacházet šetrně a zodpovědně.

 

Kvalita

Voda je zdraví ...

Člověk je z 80 % tvořen vodou. Kvalita vody, kterou pijete, je zásadní pro Vaše zdraví. Proto je pro nás kvalita prioritní. Pečlivě vybíráme vodní zdroje a technologii úpravy a kvalitu vody ověřujeme několikastupňovou kontrolou.

 

Ochrana životního prostředí, šetrné získávání, zpracování a vypouštění vod

Voda je život ...

Voda je součástí přírody a je nepostradatelná pro život. Je podstatou živých bytostí a sama jako živel vytváří životní prostředí. Pečlivě se proto staráme o čištění vod, které přírodě navracíme. Provozujeme celkem 11 čističek odpadních vod, z nichž většina využívá nejmodernějších dostupných technologií.

 

 

Kvalitní zákaznický servis a následná péče o zákazníky

Voda je radost ...

Voda je nejen životní potřeba, je to i radost, relaxace, chuť. Dobře si proto uvědomujeme, že abyste si ji užili naplno, potřebujete od nás precizní a kvalitní služby. U nás se budete cítit jako ryba ve vodě!

Pro akcionáře

Pro média

Ochrana osobních údajů (GDPR)

K osobním údajům našich klientů, ale i obchodních partnerů či zaměstnanců přistupujeme zodpovědně. Jakým způsobem tato data zpracováváme a jak je chráníme se dozvíte v přiloženém dokumentu.  

 

Informace o zpracování a zabezpečení ochrany osobních údajů

Výběrová řízení

Oprava střechy – administrativní budova středisko Hořice

Dovolujeme si Vás touto cestou oslovit za účelem vypracování a podání cenové nabídky na opravu střechy (administrativní budova) – středisko Hořice jako dodávky na klíč. 


Případné dotazy ohledně zakázky je možno konzultovat na tel. č.: 493 544 833, 602 689 928 pan Josef Soukup, vedoucí ČOV.

Termín a místo plnění: Předpoklad realizace: duben 2024 – září 2024

 

Zahájení prací: do 10 pracovních dnů od výzvy objednatele.

Místem plnění je administrativní budova – středisko Hořice (50°22'07.23"N, 15°37'05.62"E).

 

Zadavatel požaduje, aby nabídka uchazeče obsahovala:

a)  vyplněný rozpočet – předložený investorem

b)  vyplněný krycí list nabídky

c)   doklad o oprávnění k podnikání

 

Doručení nabídek:

Zájemci doručí svou nabídku osobně nebo doporučeně poštou nejpozději dne 04.04.2024 do 1000 hodin.

Místo pro doručení nabídek je sekretariát ředitele Vodohospodářské a obchodní společnosti, Na Tobolce 428, 506 01 Jičín (osobně nebo poštou). Osobně mohou být nabídky doručeny v pracovní dny v provozní dobu sekretariátu (kontakt: 493 544 811), nejpozději do 1000 hodin dne 04.04.2024Rozhodující je prezenční razítko sekretariátu. V případě doručení poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem.

Obálka s nabídkou bude řádně zajištěna proti samovolnému otevření a bude označena "NABÍDKA – Oprava střechy – administrativní budova středisko Hořice – NEOTVÍRAT" Nabídky podané po výše uvedené lhůtě nebudou přijaty.


Přílohy: "ČOV Hořice – rekonstrukce řídícího systému"

Dovolujeme si Vás touto cestou oslovit pro zpracování a podání nabídky na rekonstrukci řídícího systému jako dodávky na klíč.

„ČOV Hořice – rekonstrukce řídícího systému“

 

Termín a místo plnění:

Předpoklad realizace: duben 2024 – listopad 2024

Zahájení prací: do 10 pracovních dnů od výzvy objednatele.

Místem plnění je areál ČOV Hořice.

 

Případné dotazy ohledně zakázky je možno konzultovat na tel. č.: 493 544 833, 602 689 928 pan Josef Soukup, vedoucí ČOV.

 

Doručení nabídek:

Zájemci doručí svou nabídku osobně nebo doporučeně poštou nejpozději dne 21.03.2024 do 10:00 hodin. Místo pro doručení nabídek je sekretariát ředitele Vodohospodářské a obchodní společnosti, Na Tobolce 428, 506 01 Jičín (osobně nebo poštou). Osobně mohou být nabídky doručeny v pracovní dny v provozní dobu sekretariátu (kontakt: 493 544 811), nejpozději do 10:00 hodin dne 21.03.2024Rozhodující je prezenční razítko sekretariátu. V případě doručení poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem.

Obálka s nabídkou bude řádně zajištěna proti samovolnému otevření a bude označena "NABÍDKA – „ČOV Hořice – rekonstrukce řídícího systému“– NEOTVÍRAT" 

Nabídky podané po výše uvedené lhůtě nebudou přijaty.


Přílohy: 

Volná místa

Chemik a Technolog

Hledáme kolegu na pozici firemního chemika a technologa.


Požadujeme: 
- vzdělání vysokoškolské chemického zaměření
- znalost technologií úpravy vody a čištění odpadních vod výhodou
- dobré komunikační schopnosti
- řidičský průkaz skup. B
- znalost práce na PC
 
Pracovní náplň:
- zodpovědnost za optimalizaci technologických procesů v úpravnách vod a ČOV
- spolupráce na odstraňování případných závad v procesech úpravy vody na vodu pitnou a čištění odpadních vod
- spolupráce s projektanty a externími firmami při výstavbě a rekonstrukcích úpraven vody a čistíren odpadních vod, kontrola kvality dodávek technologických zařízení
- zapracování legislativních požadavků do interní dokumentace
- zpracování souvisejících hlášení za společnost (ISPOP, statistický úřad a další)
- komunikace s orgány státní správy
 
Nabízíme: 
- zázemí stabilní společnosti
- motivující mzdové ohodnocení
- příjemné pracovní prostředí
- možnost dalšího profesního rozvoje
- samostatnou, zajímavou odbornou práci

Benefity

- stravenky

- příspěvek na dovolenou

- vzdělávací kurzy a školení

- dovolená 5 týdnů

- příspěvek na penzijní/životní pojištění 

 

Práce na plný úvazek na dobu neurčitou. 

 

Kontakt: prace@vosjicin.cz